มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22311,14625,14954,2217,21602,14926,16202,22901,21000,1794,13848,15818,10880,11078,9406,22271,21850,17500 Array ( [0] => 22311 [1] => 14625 [2] => 14954 [3] => 2217 [4] => 21602 [5] => 14926 [6] => 16202 [7] => 22901 [8] => 21000 [9] => 1794 [10] => 13848 [11] => 15818 [12] => 10880 [13] => 11078 [14] => 9406 [15] => 22271 [16] => 21850 [17] => 17500 )