มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22879,13088,24591,24942,9580,4396,21629,13884,10967,18317,19816,20566,11489,13871,20727,17151,8033,1782 Array ( [0] => 22879 [1] => 13088 [2] => 24591 [3] => 24942 [4] => 9580 [5] => 4396 [6] => 21629 [7] => 13884 [8] => 10967 [9] => 18317 [10] => 19816 [11] => 20566 [12] => 11489 [13] => 13871 [14] => 20727 [15] => 17151 [16] => 8033 [17] => 1782 )