มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18852,9440,2182,14747,1834,7854,21532,10066,2652,11489,13937,4486,16319,18704,10358,16203,9502,5011 Array ( [0] => 18852 [1] => 9440 [2] => 2182 [3] => 14747 [4] => 1834 [5] => 7854 [6] => 21532 [7] => 10066 [8] => 2652 [9] => 11489 [10] => 13937 [11] => 4486 [12] => 16319 [13] => 18704 [14] => 10358 [15] => 16203 [16] => 9502 [17] => 5011 )