สินค้าหมด

1,800 BAHT
3820,3822,3821,4324,4325 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3820 [1] => 3822 [2] => 3821 [3] => 4324 [4] => 4325 )