พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from Minami Kuribayashi and intro theme to anime series "Kurenai."

q select pid from dex_product where pid<>'4701' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17850,20065,4691,9975,2868,9209,2676,20307,6834,4187,5261,1434,16131,2750,12487,20997,6234,22101 Array ( [0] => 17850 [1] => 20065 [2] => 4691 [3] => 9975 [4] => 2868 [5] => 9209 [6] => 2676 [7] => 20307 [8] => 6834 [9] => 4187 [10] => 5261 [11] => 1434 [12] => 16131 [13] => 2750 [14] => 12487 [15] => 20997 [16] => 6234 [17] => 22101 )