พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from Minami Kuribayashi and intro theme to anime series "Kurenai."

q select pid from dex_product where pid<>'4701' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12979,2256,2603,21738,18437,9137,5438,2647,12978,8256,20921,14011,7782,20793,12977,8275,18460,6638 Array ( [0] => 12979 [1] => 2256 [2] => 2603 [3] => 21738 [4] => 18437 [5] => 9137 [6] => 5438 [7] => 2647 [8] => 12978 [9] => 8256 [10] => 20921 [11] => 14011 [12] => 7782 [13] => 20793 [14] => 12977 [15] => 8275 [16] => 18460 [17] => 6638 )