พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Opening theme release of "Medaka box" second season performed by Minami Kuribayashi.

q select pid from dex_product where pid<>'4693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8404,1567,3564,6559,4856,22064,9212,21476,3634,22108,5665,10419,3896,9157,3254,4948,2971,3625 Array ( [0] => 8404 [1] => 1567 [2] => 3564 [3] => 6559 [4] => 4856 [5] => 22064 [6] => 9212 [7] => 21476 [8] => 3634 [9] => 22108 [10] => 5665 [11] => 10419 [12] => 3896 [13] => 9157 [14] => 3254 [15] => 4948 [16] => 2971 [17] => 3625 )