พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Opening theme release of "Medaka box" second season performed by Minami Kuribayashi.

q select pid from dex_product where pid<>'4693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24504,4208,24276,1746,17495,5169,10161,24218,4885,23940,20835,8938,23324,18213,5644,12459,19462,9813 Array ( [0] => 24504 [1] => 4208 [2] => 24276 [3] => 1746 [4] => 17495 [5] => 5169 [6] => 10161 [7] => 24218 [8] => 4885 [9] => 23940 [10] => 20835 [11] => 8938 [12] => 23324 [13] => 18213 [14] => 5644 [15] => 12459 [16] => 19462 [17] => 9813 )