พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Single release from Minami Kuribayashi featuring intro theme of anime series "Medaka Box." Comes with a bonus DVD with a music clip. Cover features a photo of Kuribayashi. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'4692' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1346,21023,19057,20089,5456,9148,24333,25268,19699,10636,1545,10167,6067,18554,23083,6828,1049,19507 Array ( [0] => 1346 [1] => 21023 [2] => 19057 [3] => 20089 [4] => 5456 [5] => 9148 [6] => 24333 [7] => 25268 [8] => 19699 [9] => 10636 [10] => 1545 [11] => 10167 [12] => 6067 [13] => 18554 [14] => 23083 [15] => 6828 [16] => 1049 [17] => 19507 )