พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Single release from Minami Kuribayashi featuring intro theme of anime series "Medaka Box." Features illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'4691' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8488,22267,24573,15833,3166,3659,10709,17404,8250,3874,21330,5787,7908,24718,17408,6958,20267,2861 Array ( [0] => 8488 [1] => 22267 [2] => 24573 [3] => 15833 [4] => 3166 [5] => 3659 [6] => 10709 [7] => 17404 [8] => 8250 [9] => 3874 [10] => 21330 [11] => 5787 [12] => 7908 [13] => 24718 [14] => 17408 [15] => 6958 [16] => 20267 [17] => 2861 )