สินค้าเหลือน้อย

320 BAHT
400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'4687' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21781,147,4094,10092,24233,13784,12988,11018,22254,13545,22488,14093,21007,20037,20596,22313,13854,23830 Array ( [0] => 21781 [1] => 147 [2] => 4094 [3] => 10092 [4] => 24233 [5] => 13784 [6] => 12988 [7] => 11018 [8] => 22254 [9] => 13545 [10] => 22488 [11] => 14093 [12] => 21007 [13] => 20037 [14] => 20596 [15] => 22313 [16] => 13854 [17] => 23830 )