สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4685' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15435,10092,8165,1848,9109,22273,8009,22317,8872,13574,13555,14080,18312,6821,21582,10483,21532,23765 Array ( [0] => 15435 [1] => 10092 [2] => 8165 [3] => 1848 [4] => 9109 [5] => 22273 [6] => 8009 [7] => 22317 [8] => 8872 [9] => 13574 [10] => 13555 [11] => 14080 [12] => 18312 [13] => 6821 [14] => 21582 [15] => 10483 [16] => 21532 [17] => 23765 )