สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4684' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5971,19297,10746,9488,11420,21405,4195,13047,17930,21561,9167,9162,23621,8580,22446,3615,19143,3967 Array ( [0] => 5971 [1] => 19297 [2] => 10746 [3] => 9488 [4] => 11420 [5] => 21405 [6] => 4195 [7] => 13047 [8] => 17930 [9] => 21561 [10] => 9167 [11] => 9162 [12] => 23621 [13] => 8580 [14] => 22446 [15] => 3615 [16] => 19143 [17] => 3967 )