สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4677' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3927,4338,1098,13641,3929,5062,3869,1093,7476,7916,7917,13644,1099,6100,8628,10320,3950,6154 Array ( [0] => 3927 [1] => 4338 [2] => 1098 [3] => 13641 [4] => 3929 [5] => 5062 [6] => 3869 [7] => 1093 [8] => 7476 [9] => 7916 [10] => 7917 [11] => 13644 [12] => 1099 [13] => 6100 [14] => 8628 [15] => 10320 [16] => 3950 [17] => 6154 )