สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4677' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4245,7915,7476,9227,4246,5050,22548,9224,1186,1093,3869,11900,8711,23687,1091,24343,5531,3952 Array ( [0] => 4245 [1] => 7915 [2] => 7476 [3] => 9227 [4] => 4246 [5] => 5050 [6] => 22548 [7] => 9224 [8] => 1186 [9] => 1093 [10] => 3869 [11] => 11900 [12] => 8711 [13] => 23687 [14] => 1091 [15] => 24343 [16] => 5531 [17] => 3952 )