สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4677' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1097,15582,24343,3935,23488,11900,6100,1186,7917,4242,4338,1099,3932,5062,6101,1098,23687,10320 Array ( [0] => 1097 [1] => 15582 [2] => 24343 [3] => 3935 [4] => 23488 [5] => 11900 [6] => 6100 [7] => 1186 [8] => 7917 [9] => 4242 [10] => 4338 [11] => 1099 [12] => 3932 [13] => 5062 [14] => 6101 [15] => 1098 [16] => 23687 [17] => 10320 )