สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4677' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23488,10344,3431,227,7917,1092,5531,15618,23687,21443,5062,8711,3951,10004,3932,13641,4242,8629 Array ( [0] => 23488 [1] => 10344 [2] => 3431 [3] => 227 [4] => 7917 [5] => 1092 [6] => 5531 [7] => 15618 [8] => 23687 [9] => 21443 [10] => 5062 [11] => 8711 [12] => 3951 [13] => 10004 [14] => 3932 [15] => 13641 [16] => 4242 [17] => 8629 )