สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3669,2863,2903,10353,18225,24655,4059,9743,12995,7662,24962,1238,22507,4595,21193,600,1247,6702 Array ( [0] => 3669 [1] => 2863 [2] => 2903 [3] => 10353 [4] => 18225 [5] => 24655 [6] => 4059 [7] => 9743 [8] => 12995 [9] => 7662 [10] => 24962 [11] => 1238 [12] => 22507 [13] => 4595 [14] => 21193 [15] => 600 [16] => 1247 [17] => 6702 )