สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4594,10263,9317,4450,3669,4055,4430,4441,2923,24598,1246,2815,23643,24297,2516,1271,24212,1818 Array ( [0] => 4594 [1] => 10263 [2] => 9317 [3] => 4450 [4] => 3669 [5] => 4055 [6] => 4430 [7] => 4441 [8] => 2923 [9] => 24598 [10] => 1246 [11] => 2815 [12] => 23643 [13] => 24297 [14] => 2516 [15] => 1271 [16] => 24212 [17] => 1818 )