สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22972,21178,19264,23089,1896,3387,23082,1271,1660,24603,4730,24598,1664,25056,10267,4441,4590,2922 Array ( [0] => 22972 [1] => 21178 [2] => 19264 [3] => 23089 [4] => 1896 [5] => 3387 [6] => 23082 [7] => 1271 [8] => 1660 [9] => 24603 [10] => 4730 [11] => 24598 [12] => 1664 [13] => 25056 [14] => 10267 [15] => 4441 [16] => 4590 [17] => 2922 )