สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25002,10618,1227,4591,4055,11125,1260,24742,1285,3300,1239,3568,3820,11128,2776,4595,1256,18225 Array ( [0] => 25002 [1] => 10618 [2] => 1227 [3] => 4591 [4] => 4055 [5] => 11125 [6] => 1260 [7] => 24742 [8] => 1285 [9] => 3300 [10] => 1239 [11] => 3568 [12] => 3820 [13] => 11128 [14] => 2776 [15] => 4595 [16] => 1256 [17] => 18225 )