สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1276,21178,1256,3680,1261,6708,3549,1264,1244,1248,595,22972,1278,9747,24074,1225,1282,1249 Array ( [0] => 1276 [1] => 21178 [2] => 1256 [3] => 3680 [4] => 1261 [5] => 6708 [6] => 3549 [7] => 1264 [8] => 1244 [9] => 1248 [10] => 595 [11] => 22972 [12] => 1278 [13] => 9747 [14] => 24074 [15] => 1225 [16] => 1282 [17] => 1249 )