สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24205,1275,6714,12995,19264,4727,2514,23089,2595,12993,7651,2773,1283,6697,7661,1281,24198,1664 Array ( [0] => 24205 [1] => 1275 [2] => 6714 [3] => 12995 [4] => 19264 [5] => 4727 [6] => 2514 [7] => 23089 [8] => 2595 [9] => 12993 [10] => 7651 [11] => 2773 [12] => 1283 [13] => 6697 [14] => 7661 [15] => 1281 [16] => 24198 [17] => 1664 )