สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4769,598,2922,1281,22721,1231,4452,1272,3387,4436,4610,2924,3820,23081,10554,22507,998,2864 Array ( [0] => 4769 [1] => 598 [2] => 2922 [3] => 1281 [4] => 22721 [5] => 1231 [6] => 4452 [7] => 1272 [8] => 3387 [9] => 4436 [10] => 4610 [11] => 2924 [12] => 3820 [13] => 23081 [14] => 10554 [15] => 22507 [16] => 998 [17] => 2864 )