สินค้าหมด

699 BAHT
1450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4614' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12994,1660,1242,2922,21193,1659,22721,1285,1972,3820,1230,11128,3002,1258,4606,1228,6696,4056 Array ( [0] => 12994 [1] => 1660 [2] => 1242 [3] => 2922 [4] => 21193 [5] => 1659 [6] => 22721 [7] => 1285 [8] => 1972 [9] => 3820 [10] => 1230 [11] => 11128 [12] => 3002 [13] => 1258 [14] => 4606 [15] => 1228 [16] => 6696 [17] => 4056 )