สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,600,7661,9746,2774,4451,2771,1665,22424,1256,4728,4462,6698,1240,4611,3545,21192,9317,10267 Array ( [0] => 600 [1] => 7661 [2] => 9746 [3] => 2774 [4] => 4451 [5] => 2771 [6] => 1665 [7] => 22424 [8] => 1256 [9] => 4728 [10] => 4462 [11] => 6698 [12] => 1240 [13] => 4611 [14] => 3545 [15] => 21192 [16] => 9317 [17] => 10267 )