สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1889,1258,6706,3324,21193,1228,1231,3008,7662,2594,1261,1259,2728,1248,4614,1898,4770,10256 Array ( [0] => 1889 [1] => 1258 [2] => 6706 [3] => 3324 [4] => 21193 [5] => 1228 [6] => 1231 [7] => 3008 [8] => 7662 [9] => 2594 [10] => 1261 [11] => 1259 [12] => 2728 [13] => 1248 [14] => 4614 [15] => 1898 [16] => 4770 [17] => 10256 )