สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1858,1243,3002,4607,3545,4594,6712,9744,6696,3568,997,7698,598,4590,2903,2773,1253,1269 Array ( [0] => 1858 [1] => 1243 [2] => 3002 [3] => 4607 [4] => 3545 [5] => 4594 [6] => 6712 [7] => 9744 [8] => 6696 [9] => 3568 [10] => 997 [11] => 7698 [12] => 598 [13] => 4590 [14] => 2903 [15] => 2773 [16] => 1253 [17] => 1269 )