สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2762,4590,2514,4439,4606,4600,1660,1239,1252,1230,1662,1234,3680,23089,6712,596,4770,3457 Array ( [0] => 2762 [1] => 4590 [2] => 2514 [3] => 4439 [4] => 4606 [5] => 4600 [6] => 1660 [7] => 1239 [8] => 1252 [9] => 1230 [10] => 1662 [11] => 1234 [12] => 3680 [13] => 23089 [14] => 6712 [15] => 596 [16] => 4770 [17] => 3457 )