สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23912,1970,3457,2774,21193,1818,3355,1237,24297,4726,1659,24211,3548,24243,1236,20220,6702,3272 Array ( [0] => 23912 [1] => 1970 [2] => 3457 [3] => 2774 [4] => 21193 [5] => 1818 [6] => 3355 [7] => 1237 [8] => 24297 [9] => 4726 [10] => 1659 [11] => 24211 [12] => 3548 [13] => 24243 [14] => 1236 [15] => 20220 [16] => 6702 [17] => 3272 )