สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21811,3543,4602,4730,1662,1268,1240,1249,6166,24297,1239,1226,1244,20220,10268,23864,12993,4450 Array ( [0] => 21811 [1] => 3543 [2] => 4602 [3] => 4730 [4] => 1662 [5] => 1268 [6] => 1240 [7] => 1249 [8] => 6166 [9] => 24297 [10] => 1239 [11] => 1226 [12] => 1244 [13] => 20220 [14] => 10268 [15] => 23864 [16] => 12993 [17] => 4450 )