สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3338,16608,2771,3387,24195,2514,4450,23895,595,23898,7752,1225,4597,1231,4430,22507,1249,1262 Array ( [0] => 3338 [1] => 16608 [2] => 2771 [3] => 3387 [4] => 24195 [5] => 2514 [6] => 4450 [7] => 23895 [8] => 595 [9] => 23898 [10] => 7752 [11] => 1225 [12] => 4597 [13] => 1231 [14] => 4430 [15] => 22507 [16] => 1249 [17] => 1262 )