สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4435,1261,24197,1662,2769,1230,24211,4611,23899,4450,1277,1281,3333,1897,4608,1228,594,10353 Array ( [0] => 4435 [1] => 1261 [2] => 24197 [3] => 1662 [4] => 2769 [5] => 1230 [6] => 24211 [7] => 4611 [8] => 23899 [9] => 4450 [10] => 1277 [11] => 1281 [12] => 3333 [13] => 1897 [14] => 4608 [15] => 1228 [16] => 594 [17] => 10353 )