สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24195,1245,24213,2784,7659,24206,6716,9746,3544,24210,2773,22974,4435,1267,20674,3680,2514,21811 Array ( [0] => 24195 [1] => 1245 [2] => 24213 [3] => 2784 [4] => 7659 [5] => 24206 [6] => 6716 [7] => 9746 [8] => 3544 [9] => 24210 [10] => 2773 [11] => 22974 [12] => 4435 [13] => 1267 [14] => 20674 [15] => 3680 [16] => 2514 [17] => 21811 )