สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22505,4610,3458,2815,21811,4441,2903,1272,1259,24074,3281,9744,4576,4596,1224,1660,598,24244 Array ( [0] => 22505 [1] => 4610 [2] => 3458 [3] => 2815 [4] => 21811 [5] => 4441 [6] => 2903 [7] => 1272 [8] => 1259 [9] => 24074 [10] => 3281 [11] => 9744 [12] => 4576 [13] => 4596 [14] => 1224 [15] => 1660 [16] => 598 [17] => 24244 )