สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2597,24203,1250,1818,1280,4057,2903,6704,1263,24199,1858,1247,2815,4602,24599,22507,18225,23912 Array ( [0] => 2597 [1] => 24203 [2] => 1250 [3] => 1818 [4] => 1280 [5] => 4057 [6] => 2903 [7] => 6704 [8] => 1263 [9] => 24199 [10] => 1858 [11] => 1247 [12] => 2815 [13] => 4602 [14] => 24599 [15] => 22507 [16] => 18225 [17] => 23912 )