สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4731,11128,1663,13985,24602,19944,1283,21193,9746,3281,22505,2770,22721,23089,2592,598,2762,1660 Array ( [0] => 4731 [1] => 11128 [2] => 1663 [3] => 13985 [4] => 24602 [5] => 19944 [6] => 1283 [7] => 21193 [8] => 9746 [9] => 3281 [10] => 22505 [11] => 2770 [12] => 22721 [13] => 23089 [14] => 2592 [15] => 598 [16] => 2762 [17] => 1660 )