สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6706,3547,3550,3458,1224,10268,24198,23863,1248,24217,1238,23913,23082,1662,6707,22972,4589,22973 Array ( [0] => 6706 [1] => 3547 [2] => 3550 [3] => 3458 [4] => 1224 [5] => 10268 [6] => 24198 [7] => 23863 [8] => 1248 [9] => 24217 [10] => 1238 [11] => 23913 [12] => 23082 [13] => 1662 [14] => 6707 [15] => 22972 [16] => 4589 [17] => 22973 )