สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12993,1279,3550,2597,24655,7662,3485,1857,22974,3457,4592,24196,21767,1889,4770,1235,21811,2595 Array ( [0] => 12993 [1] => 1279 [2] => 3550 [3] => 2597 [4] => 24655 [5] => 7662 [6] => 3485 [7] => 1857 [8] => 22974 [9] => 3457 [10] => 4592 [11] => 24196 [12] => 21767 [13] => 1889 [14] => 4770 [15] => 1235 [16] => 21811 [17] => 2595 )