สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1284,1233,6714,3669,20674,4610,998,9741,24598,2728,4597,9742,3458,1250,4452,21178,1245,600 Array ( [0] => 1284 [1] => 1233 [2] => 6714 [3] => 3669 [4] => 20674 [5] => 4610 [6] => 998 [7] => 9741 [8] => 24598 [9] => 2728 [10] => 4597 [11] => 9742 [12] => 3458 [13] => 1250 [14] => 4452 [15] => 21178 [16] => 1245 [17] => 600 )