สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4430,4614,21193,1244,4452,2769,1659,4729,23090,4596,3820,23081,10267,11125,4592,6712,11128,3485 Array ( [0] => 4430 [1] => 4614 [2] => 21193 [3] => 1244 [4] => 4452 [5] => 2769 [6] => 1659 [7] => 4729 [8] => 23090 [9] => 4596 [10] => 3820 [11] => 23081 [12] => 10267 [13] => 11125 [14] => 4592 [15] => 6712 [16] => 11128 [17] => 3485 )