สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4597,9749,24604,1281,4059,1261,2863,1267,4462,10265,19264,3680,9742,24598,2513,9743,4448,595 Array ( [0] => 4597 [1] => 9749 [2] => 24604 [3] => 1281 [4] => 4059 [5] => 1261 [6] => 2863 [7] => 1267 [8] => 4462 [9] => 10265 [10] => 19264 [11] => 3680 [12] => 9742 [13] => 24598 [14] => 2513 [15] => 9743 [16] => 4448 [17] => 595 )