สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1284,1230,2784,1257,1238,2865,1898,23089,1277,4602,21811,1972,4725,4577,4462,9744,2774,1255 Array ( [0] => 1284 [1] => 1230 [2] => 2784 [3] => 1257 [4] => 1238 [5] => 2865 [6] => 1898 [7] => 23089 [8] => 1277 [9] => 4602 [10] => 21811 [11] => 1972 [12] => 4725 [13] => 4577 [14] => 4462 [15] => 9744 [16] => 2774 [17] => 1255 )