สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23906,4452,24602,9743,4451,1285,3549,1856,7659,1267,594,2760,10257,6699,22424,23900,24199,3457 Array ( [0] => 23906 [1] => 4452 [2] => 24602 [3] => 9743 [4] => 4451 [5] => 1285 [6] => 3549 [7] => 1856 [8] => 7659 [9] => 1267 [10] => 594 [11] => 2760 [12] => 10257 [13] => 6699 [14] => 22424 [15] => 23900 [16] => 24199 [17] => 3457 )