สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1860,19944,23897,24205,22505,6716,4610,1807,4611,3550,2771,24215,1275,4931,1232,10618,1226,21192 Array ( [0] => 1860 [1] => 19944 [2] => 23897 [3] => 24205 [4] => 22505 [5] => 6716 [6] => 4610 [7] => 1807 [8] => 4611 [9] => 3550 [10] => 2771 [11] => 24215 [12] => 1275 [13] => 4931 [14] => 1232 [15] => 10618 [16] => 1226 [17] => 21192 )