สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2593,2516,12994,10262,2903,24189,4934,1253,23090,1232,3459,1898,24194,2774,10256,11125,10618,1658 Array ( [0] => 2593 [1] => 2516 [2] => 12994 [3] => 10262 [4] => 2903 [5] => 24189 [6] => 4934 [7] => 1253 [8] => 23090 [9] => 1232 [10] => 3459 [11] => 1898 [12] => 24194 [13] => 2774 [14] => 10256 [15] => 11125 [16] => 10618 [17] => 1658 )