สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7698,23911,1287,10268,3545,23898,1660,1275,2770,3551,23897,3281,1257,23864,4726,4596,11125,1664 Array ( [0] => 7698 [1] => 23911 [2] => 1287 [3] => 10268 [4] => 3545 [5] => 23898 [6] => 1660 [7] => 1275 [8] => 2770 [9] => 3551 [10] => 23897 [11] => 3281 [12] => 1257 [13] => 23864 [14] => 4726 [15] => 4596 [16] => 11125 [17] => 1664 )