สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3545,4059,1278,20220,1898,4600,3457,23081,1257,19944,1262,6697,1860,24216,1265,4451,2517,4602 Array ( [0] => 3545 [1] => 4059 [2] => 1278 [3] => 20220 [4] => 1898 [5] => 4600 [6] => 3457 [7] => 23081 [8] => 1257 [9] => 19944 [10] => 1262 [11] => 6697 [12] => 1860 [13] => 24216 [14] => 1265 [15] => 4451 [16] => 2517 [17] => 4602 )