สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10554,1238,1244,4934,1889,1897,1253,2785,9745,24189,4610,1227,2772,7956,1273,19264,1236,22371 Array ( [0] => 10554 [1] => 1238 [2] => 1244 [3] => 4934 [4] => 1889 [5] => 1897 [6] => 1253 [7] => 2785 [8] => 9745 [9] => 24189 [10] => 4610 [11] => 1227 [12] => 2772 [13] => 7956 [14] => 1273 [15] => 19264 [16] => 1236 [17] => 22371 )