สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24978,24945,3387,4613,23383,4934,3543,9746,6703,5087,4931,6716,1265,595,2864,1245,1896,24597 Array ( [0] => 24978 [1] => 24945 [2] => 3387 [3] => 4613 [4] => 23383 [5] => 4934 [6] => 3543 [7] => 9746 [8] => 6703 [9] => 5087 [10] => 4931 [11] => 6716 [12] => 1265 [13] => 595 [14] => 2864 [15] => 1245 [16] => 1896 [17] => 24597 )