สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6716,12992,21811,14031,23090,4726,4452,1658,4435,2815,4770,6697,22985,6719,1660,2768,17590,12994 Array ( [0] => 6716 [1] => 12992 [2] => 21811 [3] => 14031 [4] => 23090 [5] => 4726 [6] => 4452 [7] => 1658 [8] => 4435 [9] => 2815 [10] => 4770 [11] => 6697 [12] => 22985 [13] => 6719 [14] => 1660 [15] => 2768 [16] => 17590 [17] => 12994 )