สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1857,22507,1228,22972,2776,10261,19944,21192,3545,598,594,2592,2516,22372,2785,3457,3820,9743 Array ( [0] => 1857 [1] => 22507 [2] => 1228 [3] => 22972 [4] => 2776 [5] => 10261 [6] => 19944 [7] => 21192 [8] => 3545 [9] => 598 [10] => 594 [11] => 2592 [12] => 2516 [13] => 22372 [14] => 2785 [15] => 3457 [16] => 3820 [17] => 9743 )