สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1272,1268,21174,1233,4591,23864,21192,1664,595,4729,1263,3278,1254,23912,4451,4595,9741,22972 Array ( [0] => 1272 [1] => 1268 [2] => 21174 [3] => 1233 [4] => 4591 [5] => 23864 [6] => 21192 [7] => 1664 [8] => 595 [9] => 4729 [10] => 1263 [11] => 3278 [12] => 1254 [13] => 23912 [14] => 4451 [15] => 4595 [16] => 9741 [17] => 22972 )