สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4600,22972,24600,4725,2784,1264,2592,2923,7651,600,2785,2863,24604,17590,4730,1247,598,1661 Array ( [0] => 4600 [1] => 22972 [2] => 24600 [3] => 4725 [4] => 2784 [5] => 1264 [6] => 2592 [7] => 2923 [8] => 7651 [9] => 600 [10] => 2785 [11] => 2863 [12] => 24604 [13] => 17590 [14] => 4730 [15] => 1247 [16] => 598 [17] => 1661 )