สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1270,24189,1234,7698,1275,1265,17590,23898,4453,1659,24214,3543,6706,2784,4614,1229,22507,3820 Array ( [0] => 1270 [1] => 24189 [2] => 1234 [3] => 7698 [4] => 1275 [5] => 1265 [6] => 17590 [7] => 23898 [8] => 4453 [9] => 1659 [10] => 24214 [11] => 3543 [12] => 6706 [13] => 2784 [14] => 4614 [15] => 1229 [16] => 22507 [17] => 3820 )