สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23090,2728,1257,6710,1860,2596,1283,1275,4055,4607,3543,2594,1896,6702,1245,12995,4436,1665 Array ( [0] => 23090 [1] => 2728 [2] => 1257 [3] => 6710 [4] => 1860 [5] => 2596 [6] => 1283 [7] => 1275 [8] => 4055 [9] => 4607 [10] => 3543 [11] => 2594 [12] => 1896 [13] => 6702 [14] => 1245 [15] => 12995 [16] => 4436 [17] => 1665 )