สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4769,2594,24210,4595,23913,24203,3457,1227,21174,1235,23906,22371,1241,21811,4596,12994,1234,4589 Array ( [0] => 4769 [1] => 2594 [2] => 24210 [3] => 4595 [4] => 23913 [5] => 24203 [6] => 3457 [7] => 1227 [8] => 21174 [9] => 1235 [10] => 23906 [11] => 22371 [12] => 1241 [13] => 21811 [14] => 4596 [15] => 12994 [16] => 1234 [17] => 4589 )