สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3002,4435,23895,24194,1266,4769,3547,24212,1249,6710,1236,1239,23089,24297,2768,2922,24213,2776 Array ( [0] => 3002 [1] => 4435 [2] => 23895 [3] => 24194 [4] => 1266 [5] => 4769 [6] => 3547 [7] => 24212 [8] => 1249 [9] => 6710 [10] => 1236 [11] => 1239 [12] => 23089 [13] => 24297 [14] => 2768 [15] => 2922 [16] => 24213 [17] => 2776 )