สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22507,1260,1271,1661,1233,7698,4462,998,2762,1270,3333,1860,1234,22973,2766,9317,10267,23079 Array ( [0] => 22507 [1] => 1260 [2] => 1271 [3] => 1661 [4] => 1233 [5] => 7698 [6] => 4462 [7] => 998 [8] => 2762 [9] => 1270 [10] => 3333 [11] => 1860 [12] => 1234 [13] => 22973 [14] => 2766 [15] => 9317 [16] => 10267 [17] => 23079 )