สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7956,1258,1286,1279,2786,23863,4731,10256,4462,1266,23911,1238,1283,3002,4607,1896,4430,9750 Array ( [0] => 7956 [1] => 1258 [2] => 1286 [3] => 1279 [4] => 2786 [5] => 23863 [6] => 4731 [7] => 10256 [8] => 4462 [9] => 1266 [10] => 23911 [11] => 1238 [12] => 1283 [13] => 3002 [14] => 4607 [15] => 1896 [16] => 4430 [17] => 9750 )