สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1277,6715,4439,6698,3549,23090,9743,1856,1252,9750,4610,2771,3568,4055,11128,1263,9747,12993 Array ( [0] => 1277 [1] => 6715 [2] => 4439 [3] => 6698 [4] => 3549 [5] => 23090 [6] => 9743 [7] => 1856 [8] => 1252 [9] => 9750 [10] => 4610 [11] => 2771 [12] => 3568 [13] => 4055 [14] => 11128 [15] => 1263 [16] => 9747 [17] => 12993 )