สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2592,4931,9746,4057,4436,24195,1970,24598,1242,3551,3544,6719,4600,4592,1235,6699,24206,1241 Array ( [0] => 2592 [1] => 4931 [2] => 9746 [3] => 4057 [4] => 4436 [5] => 24195 [6] => 1970 [7] => 24598 [8] => 1242 [9] => 3551 [10] => 3544 [11] => 6719 [12] => 4600 [13] => 4592 [14] => 1235 [15] => 6699 [16] => 24206 [17] => 1241 )