สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2596,23895,3324,4452,1856,3820,3547,2815,1275,1897,6714,4595,1230,4435,9746,23899,23896,1227 Array ( [0] => 2596 [1] => 23895 [2] => 3324 [3] => 4452 [4] => 1856 [5] => 3820 [6] => 3547 [7] => 2815 [8] => 1275 [9] => 1897 [10] => 6714 [11] => 4595 [12] => 1230 [13] => 4435 [14] => 9746 [15] => 23899 [16] => 23896 [17] => 1227 )