สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3002,19944,25002,1257,6703,10263,4057,10261,1248,23088,1233,11128,1246,3324,4436,24597,12992,1255 Array ( [0] => 3002 [1] => 19944 [2] => 25002 [3] => 1257 [4] => 6703 [5] => 10263 [6] => 4057 [7] => 10261 [8] => 1248 [9] => 23088 [10] => 1233 [11] => 11128 [12] => 1246 [13] => 3324 [14] => 4436 [15] => 24597 [16] => 12992 [17] => 1255 )