สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1243,1251,1281,16608,21811,1860,1286,3281,4597,6716,1970,3568,599,4591,2513,6699,3547,7660 Array ( [0] => 1243 [1] => 1251 [2] => 1281 [3] => 16608 [4] => 21811 [5] => 1860 [6] => 1286 [7] => 3281 [8] => 4597 [9] => 6716 [10] => 1970 [11] => 3568 [12] => 599 [13] => 4591 [14] => 2513 [15] => 6699 [16] => 3547 [17] => 7660 )