สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4435,9750,10554,1251,2515,1660,7644,23913,1857,2864,2596,20225,1243,6719,2768,1237,2785,23018 Array ( [0] => 4435 [1] => 9750 [2] => 10554 [3] => 1251 [4] => 2515 [5] => 1660 [6] => 7644 [7] => 23913 [8] => 1857 [9] => 2864 [10] => 2596 [11] => 20225 [12] => 1243 [13] => 6719 [14] => 2768 [15] => 1237 [16] => 2785 [17] => 23018 )