สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1818,4605,4729,9745,6708,4769,2774,1239,595,4600,9743,6710,6166,4589,10257,2815,2769,2595 Array ( [0] => 1818 [1] => 4605 [2] => 4729 [3] => 9745 [4] => 6708 [5] => 4769 [6] => 2774 [7] => 1239 [8] => 595 [9] => 4600 [10] => 9743 [11] => 6710 [12] => 6166 [13] => 4589 [14] => 10257 [15] => 2815 [16] => 2769 [17] => 2595 )