สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13985,4600,2513,3669,1807,1284,598,1250,6696,2924,2773,3547,4726,3548,2922,4596,20674,7956 Array ( [0] => 13985 [1] => 4600 [2] => 2513 [3] => 3669 [4] => 1807 [5] => 1284 [6] => 598 [7] => 1250 [8] => 6696 [9] => 2924 [10] => 2773 [11] => 3547 [12] => 4726 [13] => 3548 [14] => 2922 [15] => 4596 [16] => 20674 [17] => 7956 )