สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23904,1249,21193,3272,22424,23908,6699,1256,23018,4433,4609,1275,6698,1273,1242,19944,4448,1266 Array ( [0] => 23904 [1] => 1249 [2] => 21193 [3] => 3272 [4] => 22424 [5] => 23908 [6] => 6699 [7] => 1256 [8] => 23018 [9] => 4433 [10] => 4609 [11] => 1275 [12] => 6698 [13] => 1273 [14] => 1242 [15] => 19944 [16] => 4448 [17] => 1266 )