สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4611' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1282,1273,10262,4055,17590,1279,1231,1262,3272,1807,4769,2514,11128,18225,1276,7956,1260,1241 Array ( [0] => 1282 [1] => 1273 [2] => 10262 [3] => 4055 [4] => 17590 [5] => 1279 [6] => 1231 [7] => 1262 [8] => 3272 [9] => 1807 [10] => 4769 [11] => 2514 [12] => 11128 [13] => 18225 [14] => 1276 [15] => 7956 [16] => 1260 [17] => 1241 )